Arbitrage... Een levensschool!

Voetbal is een spiegel voor onze maatschappij. Door het sporten zelf wordt het karakter gesterkt. Scheidsrechters moeten echter hun verantwoordelijkheid nemen en beslissingen treffen,terwijl ze aan sport doen - soms tot genoegen, soms tot ongenoegen van de spelers. Daardoor kan polemiek ontstaan die alweer eigen is aan de sport en de samenleving.
Meningsverschillen, discussie zijn haast onlosmakelijk verbonden met het voetbal en meestal houden ze meer verband met het moment waarop de beslissing genomen werd dan met de beslissing zelf. De scheidsrechter wordt vaak verplicht beslissingen te nemen die niet in de smaak vallen van spelers of publiek, maar hij moet nu eenmaal de spelregels doen naleven. We mogen niet vergeten dat het de speler is die een fout maakt, waarbij de scheidsrechter een beslissing neemt die overeenstemt met wat de regels van het spel hem opleggen.

 • Hiermee beschermt hij niet alleen het voetbal maar ook de spelers waartegen de overtreding werd begaan, zonder dat hij stilstaat bij het moment van de wedstrijd of de namen van de spelers. Net zoals in het dagelijkse leven beschikt de scheidsrechter over beslissingsrecht en moet hij zijn verantwoordelijkheid nemen.
 • Hou je van voetbal?

  Elk weekend engageren zich in België ongeveer 425.000 mensen voor het voetbal. Dit is mogelijk dankzij de 6.000 scheidsrechters die hun hobby uitoefenen.
  • Hou je ook van sport? Van voetbal?
  • Wil je ook actief sport beoefenen?
  • Hou je ervan om beslissingen te nemen?
  • Beschik je ook over tal van leiderskwaliteiten en zoek je engagement in een functie met verantwoordelijkheden? Aarzel niet langer! Word scheidsrechter, want geen scheidsrechter, geen voetbal!

  Ben je al speler? Dat is geen enkel probleem, je kan het voetballen en het arbitreren combineren dankzij de scheidsrechterscategorie H.

 • Voordelen

  • Een onkostenvergoeding op basis van de categorie waartoe je behoort
  • Een verplaatsingsvergoeding in functie van de gemaakte verplaatsing
  • Persoonlijke en officiële scheidsrechterskaart die je het recht geeft om gratis alle wedstrijden, georganiseerd door de Bond, op Belgische terreinen, bij te wonen.
  • Gratis toegang tot het “e-kickoff” systeem van de Bond dat je in staat stelt snel te communiceren en informatie op te vragen.
  • Twee brochures:“Regels van het voetbalspel” en “Onderrichtingen bij de regels van het voetbalspel"
  • Het officiële kenteken van de scheidsrechters van de federatie

 • Scheidsrechter worden?

  Makkelijk! Je hoeft slechts van voetbal te houden, het leuk te vinden om beslissingen te nemen en over voldoende vrije tijd te beschikken tijdens de weekends binnen het voetbalseizoen
  Kan je je terugvinden in dit model? Perfect! Je hoeft slechts nog aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • Je bent minstens 15 jaar en je bent aangesloten of
  • Je gaat je aansluiten bij een club van de KbVb (er zijn er ongeveer 2000 in België) en je bent fysiek paraat.

  Beantwoord je nog steeds aan de voorwaarden? Gefeliciteerd! En nu alleen nog doorzetten en de opleiding van de VFV volgen!

 • Scheidsrechtersopleidingen in alle provincies

  De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel, waarbij je wordt begeleid door een opleider Vervolmakingscursussen houden je op de hoogte van de laatste wijzigingen aan de spelregels.

 • Zelfstudie

  Kandidaten die scheidsrechter willen worden zonder de door de provinciale scheidsrechterscommissies georganiseerde cursus te willen volgen, kunnen onmiddellijk deelnemen aan het door hen aangeboden examen. Er wordt aangeraden in dit geval contact op te nemen met het secretariaat van de provincie waarin je actief wil zijn.

 • Nu alleen nog inschrijven!

  Klik op contact om het secretariaat van de Scheidsrechterscommissie van uw provincie te contacteren. Deze commissie zal je alle noodzakelijke informatie laten geworden op je thuisadres.
  Succes!